მიმდინარე გამოცემა ტომ. 24 (2023)
გამოქვეყნებული 2023-05-29
სრული გამოცემა
.
.
.
.

მითების სტრუქტურა

მირჩა ელიადე; ხატია ცირგაია

132-147

.
.
.
.
.

ჯოისი და გოეთე: “Un noioso funzionario”?

ირაკლი ცხვედიანი

282-300

.
.
.
.

ახალი წიგნები

გაგა ლომიძე

348-351