სტატიის დეტალებზე დაბრუნება მიხეილ ჯავახიშვილის პროზის ზოგიერთი საკითხი და შერვუდ ანდერსონის გროტესკული ადამიანი ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა