სტატიის დეტალებზე დაბრუნება კონცეპტების "თავისუფალი" და "თავისუფლება" - (“Freiheit”) გაგება ფაუსტის უკანასკნელ, სიკვდილისწინა მონოლოგში და მისი ზღვისპირა კოლონია, როგორც "ტოტალიტარიზმის" - ერთგვარი გოეთესეული ვიზიონი ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა