მისამართი: მ. კოსტავას ქ.  5, თბილისი, 0108, საქართველო

ტელ.: (+995 32) 299 63 84
ფაქსი: (+995 32) 299 53 00
ელფოსტა:  sjani.info@gmail.com