განცხადებები

ყურადღება!

იწყება მასალის მიღება ლიტერატურის თეორიისა და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის სჯანიN25 (2024) ნომრისთვის.

მასალის ჩაბარების ბოლო ვადაა 2024 წლის 25 აპრილი.

დეტალური ინფორმაცია სტატიის გაფორმების შესახებ იხილეთ ჟურნალი „სჯანის“ ვებგვერდზე: www.sjani.ge

სტატიები უნდა გამოიგზავნოს ელექტრონულ მისამართზე: sjani.info@gmail.com