ფარული რეცენზიისთვის რედაქციის მიერ შერჩეულმა ექსპერტ-რეცენზენტმა უნდა ჩამოიტვირთოს და შეავსოს ქვემოთ მოცემული ფორმა, რის შემდეგაც გადმოაგზავნოს ჟურნალ „სჯანის“ ელფოსტის მისამართზე.

ჩამოტვირთვა