სტატიის დეტალებზე დაბრუნება მედია-ხელოვნება და "ჩაცმადი" ტექნოლოგია: მედიისა და ხელოვნების გადააზრება პოსტ-მედიატურ ფორმებში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა