სტატიის დეტალებზე დაბრუნება გლობალური ჭირი, ლოკალური ტკივილი: ურვა კოვიდის ტრაგედიაზე ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა