დებიუტი ნიკო ნიკოლაძისა (ალექსანდრე ორბელიანის კვალზე)

Main Article Content

როსტომ ჩხეიძე

ანოტაცია

 


 

საკვანძო სიტყვები:
Debut, Georgian language, inspirer, motivator, path
გამოქვეყნებული: May 29, 2023

Article Details

გამოცემა
სექცია
ფილოლოგიური ძიებანი