სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოემის „ბედი ქართლისა“ ლიტერატურული მოდელი ფენომენოლოგიური კრიტიკის შუქზე ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა