სტატიის დეტალებზე დაბრუნება როდესად ლიტერატურული სივრცე ემიჯნება ფიზიკურ გეოგრაფიას: აქსიონოვისა და მორჩილაძის მიერ შავი ზღვის დაკარგული კუნძულების ჩანაცვლება ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა