სტატიის დეტალებზე დაბრუნება პერსონაჟთა ქცევის ფსიქოლოგიური მოტივაციები ვაჟა-ფშაველას პოემაში "სტუმარ–მასპინძელი": ზვიადაური ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა