სჯანი

გამომცემელი Georgian Comparative Literature Association (GCLA)
ISSN 1512-2514
E-ISSN 2346-772X
მიმდინარე გამოცემა ტომ. 24 (2023)
გამოქვეყნებული 2023-05-29
სრული გამოცემა

ჟურნალი „სჯანი“ არის საქართველოში გამომავალი ყოველწლიური სამეცნიერო ჟურნალი ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით ლიტერატურათმცოდნეობაში.

ჟურნალ „სჯანში“ იბეჭდება ნაშრომები, რომლებიც მოიცავს თანამედროვე ლიტერატურათმცოდნეობისათვის აქტუალურ თემებსა და პრობლემებს, მნიშვნელოვან გამოკვლევათა ჯერ გამოუქვეყნებელ შედეგებს.

.
.
.
.

მითების სტრუქტურა

მირჩა ელიადე; ხატია ცირგაია

132-147

.
.
.
.
.

ჯოისი და გოეთე: “Un noioso funzionario”?

ირაკლი ცხვედიანი

282-300

.
.
.
.

ახალი წიგნები

გაგა ლომიძე

348-351