სჯანი 23 (2022)

ნომრის ავტორები

შინაარსი

ლიტერატურის თეორიის პრობლემები

არჩილ წერედიანი ქალაქური ტექსტი ქართულ მოდერნისტულ რომანში

ევა ლუკაზჩიკი დახურვა და გამტარიანობა. პნევმატური გამოცდილებიდან კაიროსში ექსტრაკულტურულ გააზრებამდე

პოეტიკური პრაქტიკები

მანანა კვაჭანტირაძე პერსონაჟთა ქცევის ფსიქოლოგიური მოტივაციები ვაჟა- ფშაველას პოემაში „სტუმარ-მასპინძელი“: აღაზა

მაია კვირკველია ანტიკური სახე-სიმბოლოები ლია სტურუას პოეზიაში

ლიტერატურისმცოდნეობის ქრესტომათია

რობერტ მუზილი ლიტერატორი და ლიტერატურა და ამასთან დაკავშირებული განაზრებანი

ლექსმცოდნეობა

თამარ ბარბაქაძე ქართული პოეზიის „მთვარე“ და „მთვარეულები“ (ზოგიერთი დაკვირვება)

ფილოლოგიური ძიებანი

თამთა ფარულავა იბრაჰიმ ალ-ქუნის „ოქროს ქვიშა“ და რომანი-გამოცდის თავისებურებანი

ინტერპრეტაცია

სალომე პატარიძე რეპრესიული და თერაპიული დავიწყების მნიშვნელობა ზაირა არსენიშვილის  „ვა, სოფელო”-ში    

კრიტიკული დისკურსი

თამარ ნამგლაძე საბჭოთა იდენტობის პოლიტიკა და საბავშვო მხატვრული ლიტერატურა (ლ. ლაგინის „მოხუცი ხოტაბიჩის“  მაგალითზე)

ლიტერატურა და პანდემია

მერაბ ღაღანიძე ედვარდ მორგანფორსტერის „მანქანა ჩერდება“: ადამიანი დისტოპიურ იზოლაციაში

ირინე მოდებაძე, თამარ ციციშვილი ემპათია  – XXI საუკუნის თემატური ინოვაცია მსოფლიო პანდემიანაში: ეთგარ კერეტის „Stories in Times of Coronavirus“ („მოთხრობებ იკორონავირუსის ჟამს“)

მარსელო პოტოკო კოვიდპანდემია და სლოვენური პოეზია                                                            

ჰაიატე სოტომე გზა და კონტაქტი: მე-19 საუკუნის პროზა და პანდემია

ნატალია ნიკორიაკი ალიონა ტიჩინინა პანდემიის თემის აქტუალიზაცია ბერგმანის კინემატოგრაფიულ თხრობაში (ფილმი-იგავის „მეშვიდე ბეჭედი“ შუალედური ჭრილი)

რუდოლფ სარდი ნათანიელ ჰოთორნის „მინისტრის შავი ვუალი“ თანამედროვე კონტექსტში

ოლენა გუსევა როგორ გადავურჩეთ სტიქიას: რამდენიმე რჩევა მსოფლიო ლიტერატურიდან

იულია ისაპჩუკი იზოლაციის ანთროპოლოგია მარლენ ჰაუსჰოფერის რომანში „კედელი“

კულტურის პარადიგმები

ოლჰა ჩერვინსკა ალოტროპია, როგორც ისტორიული პოსტ-მდგომარეობების იმანენტური ატრიბუტი

დებიუტი

თათია ობოლაძე ნარცისის მითის სიმბოლისტური გააზრება

გამოხმაურება, რეცენზია

ნესტან კუტივაძე ქართული მემარცხენე მწერლობის ფორმირების ევროპეისტული ასპექტები

Memoria

თეიმურაზ დოიაშვილი ფერვალები. დავით წერედიანის გახსენება     

ახალი წიგნები

მოამზადა გაგა ლომიძემ