სჯანი №20/2 (2019)

ამ ნომრის ავტორები

ჩამოტვირთვა

შინაარსი

ლიტერატურის თეორიის პრობლემები

ივანე ამირხანაშვილი აგიოგრაფიის მკითხველი

ჩამოტვირთვა

ირმა რატიანი, მაკა ელბაქიძე რუსთაველი – ნიზამის თანამედროვე: ზოგიერთი პოეტიკური და ესთეტიკური პრინციპის რევიზია

ჩამოტვირთვა

პოეტიკური პრაქტიკები

მანანა კვაჭანტირაძე მითისქმნადობის სპეციფიკა ვაჟა-ფშაველას პოემებში

ჩამოტვირთვა

სალომე პატარიძე ქალური ენისა და თვითგამოხატვის პრომლემები ინგებორგ ბახმანისა და ლია სტურუას პოეტურ ტექსტებში

ჩამოტვირთვა

ლიტერატურისმცოდნეობის ქრესტომათია

ირინა ნეუპოკოევა ნიკოლოზ ბარათაშვილი და ევროპული პროზა

ჩამოტვირთვა

ფილოლოგიური ძიებანი

ირმა რატიანი, ელკა ტრაიკოვა პოლიტიკური პროცესებისა და ლიტერატურული დისკურსის ურთიერთმიმართებისათვის. სოციალისტური ქვეყნების გამოცდილება

ჩამოტვირთვა

რუსუდან თურნავა, ნინო გაგოშაშვილი ფრანგული თეატრით შთაგონებული ქართული პიესები (ადაპტაცია 1880-1920 წლების ქართულ დრამატურგიაში)

ჩამოტვირთვა

ანა მურადოვა, რუსუდან თურნავა მოლიერის პიესების ასირიული თარგმანები საქართველოში

ჩამოტვირთვა

ინტერპრეტაცია

მაია ნინიძე, მაია ჯანგიძე ინტერტექსტუალობა გურამ რჩეულიშვილის შემოქმედებაში

ჩამოტვირთვა

კრიტიკული დისკურსი

კონრად გუნეში 1980-90-იანი წლების “შენელების” ლიტერატურული დისკურსები და კულტურული მოძრაობები, რომლებიც განხორციელდა ნელი ტურიზმის სამოგზაურო ფორმებში და ადასტურებს მდგრადობის პოლიტიკურ კომპონენტს სამმაგი შედეგის სოციალური და ეკოლოგიური ასპექტების მეშვეობით

ჩამოტვირთვა

რამაზ ჭილაია მოდერნიზმიდან პოსტ-პოსტმოდერნიზმამდე

ჩამოტვირთვა

თარგმანის თეორია და პრაქთიკა

ნინო სურმავა ამირ არ-რეიჰანის “ჯუჰანი” და მისი თარგმანების პრობლემატიკა

ჩამოტვირთვა

იორდან ლუცკანოვი ნიკოლოზ ბარათაშვილის “ჩონგურს” ორიგინალის რითმა და სამი თარგმანი

ჩამოტვირთვა

კულტურის პარადიგმები

თეა თალაკვაძე იდენტობის ძიება და სიმბოლოს რღვევის პარადიგმა გარდატეხის ქალაქში

ჩამოტვირთვა

ფოლკლორისტიკა – თანამედროვე კვლევები

ოთარ ონიანი “თეთრი მანგურის” მიმართება სამონადირეო ბალადებთან

ჩამოტვირთვა

ანდრეი კოროვინი ცნება “ლიტერატურული ჯადოსნური ზღაპარი” და ჰანს ქრისტიან ანდერსენის ზღაპრები

ჩამოტვირთვა

გამოხმაურება, რეცენზია

სოლომონ ტაბუცაძე პოლიტიკური თეატრის იკონოგრაფია

ჩამოტვირთვა

ახალი წიგნები

მოამზადა გაგა ლომიძემ

ჩამოტვირთვა