სჯანი №15 (2014)

შინაარსი

ივანე ამირხანაშვილი აგიოგრაფიის ანტიგმირი
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

Download

გაგა ლომიძე რენესანსი: კონტექსტი
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

Download

ირაკლი კენჭოშვილი „დონ კიხოტი“: აღორძინების ხანის ჟანრთა სინთეზი
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

Download

თემურ კობახიძე ტომას ელიოტის „ოთხი კვარტეტის“ მითოპოეტიკური კატეგორიები
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

Download

კონსტანტინე ბრაგაძე ფრანც კაფკას ნოველა „განაჩენის“ („Das Urteil“) ეგზისტენციალური სივრცე
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

Download

რაჰილია გებულაევა ვარსკვლავური პერსონაჟი შაჰ აბასი, მსხვერპლშეწირვა და ვარსკვლავური მეტამორფოზები მ.ფ.ახუნდოვის თხზულებაში „მოტყუებული ვარსკვლავები“
(რუსულად; ქართული და ინგლისური რეზიუმეები)

Download

ნინა ბერნადსკაია თანამედროვე უკრაინული რომანის განვითარების ძირითადი ტენდენციები
(რუსულად; ქართული და ინგლისური რეზიუმეები)

Download

ირინა რაბინოვიჩ რებეკა ჰაინმენის ხელოვანის პორტრეტი, როგორც „დედა და ცოლო ისრაელში“
(ინგლისურად; ქართული რეზიუმე)

Download

ლიტერატურისმცოდნეობის ქრესტომათია

ჰანს-გეორგ გადამერ გაგების წრის შესახებ
(ქართული თარგმანი)

Download

ლექსმცოდნეობა

თამარ ბარბაქაძე იოსებ გრიშაშვილის ურითმო (თეთრი) ლექსები
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

Download

ფილოლოგიური ძიებანი

მაია ნინიძე კლასიკოსთა თხზულებების აკადემიური გამოცემა და თანამედროვე ტექნოლოგიები
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

Download

მარიამ კარბელაშვილი „ვეფხისტყაოსნის“ სიუჟეტის პრომლემა გეოპოლიტიკის კონტექსტში: საქართველო — ევროპა თუ აზია
(რუსულად; ქართული და ინგლისური რეზიუმეები)

Download

ანნა სკურტულ ემიგრაცია და მეტაისტორია
(რუსულად; ქართული და ინგლისური რეზიუმეები)

Download

მაია ვარსიმაშვილი-რაფაელი მასალები გრიგოლ რობაქიძის შესახებ ჟენევის სახელმწიფო არქივიდან
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

Download

ინტერპრეტაცია

მაკა ელბაქიძე ტანსაცმლის ტარების ეტიკეტი შუასაუკუნეების მწერლობაში
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

Download

რამაზ ჭილაია ქალაქური პარადიგმა (ფრაგმენტები)
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

Download

კრიტიკული დისკურსი

ტატიანა მეგრელიშვილი პოსტმოდერნისტული ნარატიული სტრატეგიების საზღვრები (აკუნინი-ჩხარტიშვილი „არისტონომია“)
(რუსულად; ქართული და ინგლისური რეზიუმეები)

Download

ფოლკლორისტიკა — თანამედროვე კვლევები

რუსუდან ჩოლოყაშვილი ორმაგობის პრინციპის დაცვა ზღაპრულ ეპოსში
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

Download

მარინე ტურაშვილი ქარფთული ხალხური ცხოველთა ზღაპრების კომპარატივისტული ანალიზის ზოგიერთი საკითხი (საარქივო მასალის მიხედვით)
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

Download

კულტურის პარადიგმები

ირინე მოდებაძე ტრანსმუტაცია თანამედროვე ქართული კულტურის სემიოტიკურ სივრცეში
(რუსულად; ქართული და ინგლისური რეზიუმეები)

Download

Memoria

თამარ ბარბაქაძე გამზიარებელი
(ქართულად)

Download

გამოხმაურება, რეცენზია

ივანე ამირხანაშვილი თაობათა კავშირი — კულტურის ნიშანი
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

Download

ლევან ბრეგაძე ანალიტიკური რომანი ბალზაკის ნოველაზე (როლან ბარტის „S/Z“-ის ქართულად გამოცემის გამო)
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

Download

ახალი წიგნები

მოამზადა გაგა ლომიძემ

Downloadა