სჯანი №17 (2016)

ამ ნომრის ავტორები

ჩამოტვირთვა

შინაარსი

ივანე ამირხანაშვილი სტილი – კულტურული მდგომარეობა (მეტაფრასტიკის მაგალითზე)
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

მაია ნაჭყებია რენესანსული ანტროპოცენტრიზმიდან ბაროკოულ თეოცენტრიზმამდე
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

მარია არპენტიევა ქსენოლოგიური მიდგომა ფსიქოლინგვისტიკასა და ლიტერატურათმცოდნეობაში; ურთიერთგაგების მეტაენები
(რუსულად, ქართული და ინგლისური რეზიუმეები)

ჩამოტვირთვა

მიშელ დე დობელეერი მხოლოდ დანაშაული და საჯელი გადარჩა! აღმოსავლეთევროპული მსოფლიო ლიტერატურის ადაპტირება „ილუსტრირებული კლასიკიდან„ რუს კიკის „გრაფიკულ კანონამდე“
(ინგლისურად; ქართული რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ნესტან კუტივაძე განდევნილი განცდა და მხატვრული ლიტერატურა
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

მარინა მასლოვა მანანა და ფეტი: ერთი აპიკრიფული მოტივის შესახებ ქართულ და რუსულ პოეზიაში
(რუსულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ლიტერატურისმცოდნეობის ქრესტომათია

ხოსე ორტეგა-ი-გასეტი ორი დიდი მეტაფორა (ეძღვნება კანტის დაბადებიდან ორას წლისთავს)
(ქართულად)

ჩამოტვირთვა

ალან კირბი პოსტმოდერნიზმის სიკვდილი და შემდგომი ამბები
(ქართულად)

ჩამოტვირთვა

ლექსმცოდნეობა

თამარ ბარბაქაძე ნეოკლასიციზმი და აკაკი წერეთლის ჰეროიკული სტროფები
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

აპოლონ სილაგაძე ქართული მყარი სალექსო ფორმების აღმოსავლური წყაროები
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ნატალია ეგოროვა კონცეპტების „HEAVEN/SKY“, „SUN“ სემანტიკური ორგანიზაცია ინგლისურენოვან სასიმღერო დისკურსში
(რუსულად; ქართულ-ინგლისური რეზიუმეები)

ჩამოტვირთვა

ფილოლოგიური ძიებანი

ლელა ხაჩიძე მარტვიროლოგიის სათავეებთან
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ვლადიმერ ჭელიძე ქართული საისტორიო პროზის განვითარების ადრეული ეტაპები (პირველწყაროს ლიტერატურული მოდელი – ფიქციიდან ანტიფიქციისკენ)
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

გაგა შურღაია ბერნარდე ნეაპოლელისეული ხელნაწერები
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ინტერპრეტაცია

კონსტანტინე ბრეგაძე ლიტერატურული ტრადიციის გაგება ქართულ მოდერნიზმში
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

დარეჯან გარდავაძე უდაბნო და მისი თილისმა, სუფიური მისტიკა იბრაჰიმ ალ-ქუნის რომანში „ოქროს ქვიშა“
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

კრიტიკული დისკურსი

იორდან ლუცკანოვი ტრადიცია, ინდივიდუალური ტალანტი და ინტერვალი: ვიაჩესლავ ივანოვისა და ტომას სტერნზ ელიოტის შედარებისთვის
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

კულტურის პარადიგმები

ფილიპპ ამმონი Tractatus Slavonicus
(რუსულად; ქართული და ინგლისური რეზიუმეები)

ჩამოტვირთვა

ნათელა ჩიტაური, შორენა შამანაძე სოციო-ლიტერატურათმცოდნე-ობითი დისკურსის ზოგიერთი ასპექტი
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა 

Memoria

მაკა ელბაქიძე ბაჩანა ბრეგვაძე
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ნეტარი ავგუსტინე აღსარებანი (ფრაგმენტი)
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

გამოხმაურება, რეცენზია

თენგიზ კიკაჩეიშვილი ირმა რატიანის „ქართული მწერლობა და მსოფლიო ლიტერატურული პროცესი“
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

რისმაგ გორდეზიანი ირმა რატიანი, „ქართული მწერლობა და მსოფლიო ლიტერატურული პროცესი“
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ნათია სიხარულიძე ქართული მოდერნიზმი: ისტორიული კონტექსტი და ტიპოლოგია
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ახალი წიგნები

მოამზადა გაგა ლომიძემ

ჩამოტვირთვა