სჯანი №18 (2017)

ამ ნომრის ავტორები

ჩამოტვირთვა

შინაარსი

პოზიცია

თეიმურაზ დოიაშვილი აკაკის „გამზრდელი“ და განმანათლებლობის პარადიგმა
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ლიტერატურის თეორიის პრობლემები

ივანე ამირხანაშვილი მინიმალიზმი როგორც პრაქტიკული საჭიროება
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

მარია არპენტიევა პოეტური ფსიქოთერაპია კრიზისული დახმარების პრაქტიკაში
(რუსულად, ქართული და ინგლისური რეზიუმეები)

ჩამოტვირთვა

ლევან ბრეგაძე რეზო ყარალაშვილი — ლიტერატურის თეორეტიკოსი (რეცეფციური ესთეტიკა)
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

პოეტიკური პრაქტიკები

თამაზ ვასაძე ბარათაშვილის პოეზიის ანტითეზები
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

კონსტანტინე ბრეგაძე ნიკოლოზ ბარათაშვილი და გერმანული რომანტიზმი
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

თემურ კობახიძე დროისა და სივრცის აგებულება ფოლკნერის მოთხრობაში „ვარდი ემილისათვის“
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

მაკა ელბაქიძე Homme თუ Femme (შუასაუკუნეების რაინდული რომანის მაგალითზე)
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ოლგა სმოლნიცკაია თამაშის მოტივი და ეროვნული სათამაშოს სიმბოლიკა ბრაზილიაში მცხოვრები უკრაინელი მწერლის — ვერა ვოვკის რჩეულ ნაწარმოებებში, როგორც უკრაინული მაგიური რეალიზმის ნიმუში
(რუსულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

თამარ პაიჭაძე „ზაუმი“ — ლინგვისტური ექსპერიმენტიდან არტტენდენციისაკენ
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ლიტერატურისმცოდნეობის ქრესტომათია

იური ლოტმანი კულტურათა და ლიტერატურათა ურთიერთობის თეორიისათვის (სემიოტიკური ასპექტი) (ეძღვნება კანტის დაბადებიდან ორას წლისთავს)
(ქართულად)

ჩამოტვირთვა

ლექსმცოდნეობა

თამარ ბარბაქაძე მყარი სალექსო ფორმები გაბრიელ ჯაბუშანურის პოეზიაში
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ფილოლოგიური ძიებანი

ჰაიტე სოტომე „მგზავრის წერილების“ პაროდია და ირონია პოსტკოლონიალური თვალსაზრისით
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

თამარ ციციშვილი, ირინე მოდებაძე ქართული მწერლობის სისტემური შესწავლის ისტორიიდან (ვახტანგ კოტეტიშვილი, მიხეილ ზანდუკელი)
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ირმა რატიანი, ალექსანდრე სტროევი, რუსუდან თურნავა, გაგა ლომიძე ფრანგული კულტურისა და ლიტერატურის რეფლექსია მე-17 — მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართულ კულტურულ სივრცეში
(ინგლისურად; ქართული რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ინტერპრეტაცია

საბარ სულთანი კრეატიული მწერლები და მათი ღვთიური ინსპირაციის მოხმობა
(ინგლისურად; ქართული რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ნ. ეგოროვა, ა. დროზდოვი ფანტასტიკური სამყაროს რეპრეზენტაცია ინგლისურენოვან ლიტერატურაში
(რუსულად; ქართულ-ინგლისური რეზიუმეები)

ჩამოტვირთვა

კრიტიკული დისკურსი

ნონა კუპრეიშვილი ეკონომიკური პრობლემები XX ს. დასაწყისის ქართული სოციო-კულტურული დინამიკის ჭრილში (გერონტი ქიქოძე — მზერის გადანაცვლება)
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

კულტურის პარადიგმები

რუტა ბრუზგენე ლიტერატურის მუსიკალურობა და სინესთეზია: მ.კ. ჩურლიონისის „წერილები დევდორაკელისს“
(ინგლისურად; ქართული რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ფოლკლორისტიკა — თანამედროვე კვლევები

ელენე გოგიაშვილი აღმოსავლური ზღაპრების კრებულები ევროპაში: არაბული ღამეების ლიტერატურული და ხალხური ვერსიები
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

Memoria

ირმა რატიანი კაი ყმა — მხატვრული ნაწარმოების სტილისტური ანალიზისთვის (ფრაგმენტი პროფესორ თენგიზ კიკაჩეიშვილის ლექციიდან)
(ქართულად)

ჩამოტვირთვა

გამოხმაურება, რეცენზია

ლევან ბრეგაძე ქართული მწერლობა მსოფლიო ლიტერატურის კონტექსტში
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა 

ემზარ კვიტაიშვილი „სხვა საუკუნე გალაკტიონის“ (გალაკტიონ ტაბიძის თხუთმეტტომეულის ხუთი ტომის გამო)
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

გაგა ლომიძე ქართული ლიტერატურული რუკის ხელახალი ფორმირება, ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა
(ქართულად; ინგლისური რეზიუმე)

ჩამოტვირთვა

ახალი წიგნები

მოამზადა გაგა ლომიძემ

ჩამოტვირთვა