გამოწერა

ჟურნალი „სჯანი“ გამოიცემა წელიწადში ერთხელ. ერთი ეგზემპლარის შესაძენი ფასი შეადგენს 20 ლარს (ქართული ორგანიზაციებისთვის) ან 30 ევროს (უცხოური ორგანიზაციებისთვის).

გთხოვთ, გადასახდელად გამოიყენოთ შემდეგი საბანო რეკვიზიტები:

ბანკის დასახელება:სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“
SWIFT კოდი:
UGEBGE22
IBAN:GE80VT6600000347003608
მიმღები:კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია

გადახდის შემდეგ, გთხოვთ, შეავსოთ და გადმოგვიგზავნოთ შემდეგი ფორმა:

[wpforms id=”4287″ title=”false” description=”false”]

ჟურნალის ეგზემპლარ(ებ)ი გამოიგზავნება გადახდის დადასტურების შემდეგ.