ჟურნალის შესახებ

ჟურნალი „სჯანი“ არის საქართველოში გამომავალი ყოველწლიური სამეცნიერო ჟურნალი ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით ლიტერატურათმცოდნეობაში.

ჟურნალ „სჯანში“ იბეჭდება ნაშრომები, რომლებიც მოიცავს თანამედროვე ლიტერატურათმცოდნეობისათვის აქტუალურ თემებსა და პრობლემებს, მნიშვნელოვან გამოკვლევათა ჯერ გამოუქვეყნებელ შედეგებს.

 • 2008 წლიდან ჟურნალი განთავსებულია ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ელექტრონული ბიბლიოთეკის ვებ-გვერდზე (http://www.ceeol.com);
 • 2015 წლიდან „სჯანი“ შესულია VABB-SHW-ში (სოციალური დაჰუმანიტარული მეცნიერებების ფლამანდიური აკადემიური ბიბლიოგრაფიის მონაცემთა ბაზა) (https://www.ecoom.be);
 • 2017 წლიდან ჟურნალი „სჯანი“ მიღებულია ERIH PLUS-ის საერთაშორისო ბაზაში (https://dbh.nsd.uib.no).

ჟურნალს ჰყავს საერთაშორისო სარედაქციო კოლეგია; სტატიები იბეჭდება ქართულ, ინგლისურ, გერმანულ, ფრანგულ და რუსულ ენებზე, ხოლო მათი დასაბეჭდად შერჩევა ხდება ანონიმური რეფერირების წესით.

რედაქტორი

 • ირმა რატიანი

სარედაქციო კოლეგია

 • თამარ ბარბაქაძე (საქართველო)
 • ლევან ბრეგაძე (საქართველო)
 • რუტა ბრუზგენე (ლიტვა)
 • მაია ბურიმა (ლატვია)
 • თეიმურაზ დოიაშვილი (საქართველო)
 • მაკა ელბაქიძე (საქართველო)
 • რაჰილია გეიბულაევა (აზერბაიჯანი)
 • ირაკლი კებჭოშვილი (საქართველო)
 • რუდოლფ კროიტნერი (გერმანია)
 • გაგა ლომიძე (საქართველო)
 • თამარ ლომიძე (საქართველო)
 • მანფრედ შმელინგი (გერმანია)

 

გთხოვთ, ასევე, გაეცნოთ ინფორმაციას ავტორებისთვის, რეცენზენტებისთვის და გამომწერებისთვის.