მიმდინარე გამოცემა ტომ. 20 No. 2 (2019)
გამოქვეყნებული 2019-12-27
სრული გამოცემა