სჯანი 24

ნომრის ავტორები

შინაარსი

პოზიცია

ლიტერატურის თეორიის პრობლემები

ირმა რატიანი
ინტერდისციპლინური და ინტერინსტიტუციონალური მიდგომები – ქართული ლიტერატურათმცოდნეობითი და ქართველოლოგიური კვლევების ლიტერატურის თეორიის პრობლემები ეფექტურობის გარანტი

ჯენიფერ უოლესი
გლობალური ჭირი, ლოკალური ტკივილი: ურვა კოვიდის ტრაგედიაზე

ადია მენდელსონ-მაოზ. დანა ფრეიბაჰ-ჰეიფეც
წერა პანდემიის დროში

კონსტანტინე ბრეგაძე
კონცეპტ  „თავისუფალისა“ (“free”)  და „თავისუფლების“ (“Freedom”)  გაგება ფაუსტის უკანასკნელ, სიკვდილისწინა მონოლოგში და მისი ზღვისპირა კოლონია, როგორც „ტოტალიტარიზმი“ ერთგვარი გოეთესეული ვიზიონი

გია არგანაშვილი
ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოემის „ბედი ქართლისა“ ლიტერატურული მოდელი ფენომენოლოგიური კრიტიკის შუქზე

პოეტიკური პრაქტიკები

მანანა კვაჭანტირაძე
პერსონაჟთა ქცევის ფსიქოლოგიური მოტივაციები ვაჟა-ფშაველას პოემაში „სტუმარ-მასპინძელი“: ზვიადაური

იორდან ლუცკანოვი
(შავი?) ზღვის სახე ვალერიან გაფრინდაშვილის პოეზიაში

ეუფ ოზვერენი
როდესად ლიტერატურული სივრცე ემიჯნება ფიზიკურ გეოგრაფიას: აქსიონოვისა და მორჩილაძის მიერ შავი ზღვის დაკარგული კუნძულების ჩანაცვლება

ლიტერატურისმცოდნეობის ქრესტომათია

ფილოლოგიური ძიებანი

მირჩა ელიადე
მითების სტრუქტურა

მერაბ ღაღანიძე
ლევ ტროცკი ლიტერატურასა და რევოლუციას შორის

თამარ შარაბიძე; გოჩა კუჭუხიძე; დოდო ჭუმბურიძე
ცენზორის ინსტიტუტი XIX საუკუნის 50-70-იანი წლების ქართული გამოცდილების კონტექსტში

როსტომ ჩხეიძე
დებიუტი ნიკო ნიკოლაძისა (ალექსანდრე ორბელიანის კვალზე)

ლიტერატურა და თანამედროვე ტექნოლოგიები

ანეტ სიმონისი  
ვებ-რომანები, როგორც კულტურული ტრანსფერის საშუალებები მსოფლიოს მასშტაბით. აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის კულტურული ისტორიების გადახედვა

სოოჯინ ქვონი
მედია-ხელოვნება და „ჩაცმადი“ ტექნოლოგია: მედიისა და ხელოვნების გადააზრება პოსტ-მედიატურ ფორმებში

ინტერპრეტაცია

ნესტან კუტივაძე
მიხეილ ჯავახიშვილის პროზის ზოგიერთი საკითხი და შერვუდ ანდერსონის გროტესკული ადამიანი

ირინა ნოზაძე
XX საუკუნის დისტოპიური რომანის სათავეებთან – ევგენი ზამიატინის „ჩვენ“

ქეთევან ჯიშიაშვილი
ფერის ფუნქცია და სიმბოლიკა ლექსში “თოვლი”

კრიტიკული დისკურსი

ირაკლი ცხვედიანი
ჯოისი და გოეთე: “Un noioso funzionario”?

ფოლკლორისტიკათანამედროვე კვლევები

მარინე ტურაშვილი
ანდაზისა და სიტყვის მასალის კონტექსტური კვლევის ზოგიერთი საკითხი (ზეპირი ისტორიების მიხედვით)

დებიუტი

გუბაზ ლეთოდიანი
თანამედროვე ვერლიბრის სტრუქტურულ-ნარატოლოგიური კვლევა: ბესიკ ხარანაულისა და ჩარლზ ბუკოვსკის ტექსტების კომპარატივისტული ანალიზი

ანი ჯავახიშვილი
ქართული ბაროკოს ტენდენციები და ბესარიონ გაბაშვილის შემოქმედება

გამოხმაურება, რეცენზია

ლევან გელაშვილი
რეცენზია კრებულზე – „ლიტერატურული ჟანრები“

ახალი წიგნები

მოამზადა გაგა ლომიძემ